Velkommen tilbake til nytt karateår!

Første treningsdag etter sommerferien er tirsdag 21. august. Vi gjør oppmerksom på at vi etter en evaluering av treningstidene sist sesong foretar enkelte endringer for barne- og ungdomspartiet i sesongen 2018/2019.

Oppdaterte treningstider er:
- Barnepartiet: Tirsdager kl. 18:30 - 19:45 på Bingsfosshallen (nye tider)
- Ungdomspartiet: Tirsdager kl. 20:00 - 21:30 på Bingsfosshallen (nye tider) 

Voksenpartiet fortsetter som vanlig på Haugtun skole mandager kl. 20:30 - 21:45, og på Sørum barneskole onsdager kl. 19:00 - 20:30 (valgfri egentrening til kl. 21:30). Første trening for voksenpartiet er onsdag 22. august. 

Vår hjemmesides aktivitetsside holdes løpende oppdatert med treningstider, aktiviteter og kjente treningsfrie dager.

nclock 06 30 33984 lg