"Kumite" betyr kamp, eller nærmere bestemt "håndkamp". Ved å lære kumiter, lærer utøverne å kontrollere teknikkene sine slik at man stopper slaget idet man berører motstanderen. Slag, spark og blokkeringer er kun ment for å skape et bilde av hva som hadde skjedd i fri kamp, og hjelper utøveren til å innarbeide teknikker som også kan brukes til fri sparring og i kamp. 

I vår stilart har vi seks kategorier av kumiter, som alle beskrives i detalj på de påfølgende sidene:

Takk til Bjørn Erik Søly og Børre Slettebø i Skedsmo karateklubb for at vi får lov til å bruke videoene!