Karatens historie i korte trekk

Karate er et selvforsvarssystem som kommer fra den japanske øya Okinawa. Det finnes forskjellige stilarter innen karate, som hver vektlegger ulike aspekter. De viktigste stilartene er wado ryu, shotokan, gojo ryu, uechi ryu, shito ryu og shorin ryu.

Stilartene uechi ryu og gojo ryu inneholder teknikker som er karakteristisk for kinesisk kampkunst. Shito ryu inneholder teknikker som også er felles både for shorin ryu og gojo ryu, mens shotokan og wado ryu er utviklet mer med shorin ryu som utgangspunkt. Hvis uechi ryu beskrives som den mest kinesiske karaten, så er wado ryu den mest japanske, påvirket av de tradisjonelle japanske kampkunstene som kendo og jujutsu.

Wado kai er navnet på en av organisasjonene som trener wado ryu karate. Organisasjonens fulle navn er Japan Karate Federation Wado kai (JFK). Hovedinstruktørene i JKF er Toru Arakawa, Mizuho Ashiara og Katsumi Hakoishi. I England er den øverste instruktøren Kuniaki Sakagami, med 8. dan. Sakagami har instruert der siden 1970.

Det finnes flere grupper som også trener wado ryu, for eksempel Tatsuo Suzukis WIKF og Jiro Ohtsukas Wado Ryu Renmei. Alle grupppene har det samme, grunnleggende pensum, men vektlegger ulike aspekter ved treningen.

Wado ryu karate ble grunnlagt av Hironori Ohtsuka (1892 - 1982). Han trente tradisjonelle japanske kampkunster før han startet med karate. Han var høyt gradert i Shindo yoshin ryu jujutsu og trente også Yoshin ko ryu jujutsu. Han hadde også en god forståelse for de gamle japanske kampsystemene før han startet å trene karate.

Hironori Ohtsukas instruktør i karate var Gichin Funakoshi. Han trente også med Kenwa Mabuni, en ekspert på kata, og Choki Motobu, en spesialist på kumiteteknikker og en pioner i sin tid.

Ohtsuka brakte sammen ferdighetene han lærte fra disse instruktørene og blandet inn prinsipper og teknikker fra sin jujutsi-trening. Rundt omkring 1934 grunnla han sin gruppe kalt Dai Nippon Shinko Kai, og i 1938 omdøpte han den til Dai Nippon Karate-do Shinbukai. Rundt 1939/1940 holdt han og hans elever en oppvisning i den 44. Butokusai (kampkunstfestival), hvor han registrerte stilarten sin under navnet Wado ryu. Siden da har navnet Wado ryu blitt brukt, og med 1934 som året for grunnleggelsen.

Wado ryu ble etablert i det japanske universitetssystemet, og dette hjalp til med å øke populariteten for stilarten i hele Japan. Innen 50-tallet hadde Ohtsuka sensei en sterk base av dyktige elever og instruktører, hvor av mange fortsatt er aktive med promotering av Wado ryu karate den dag i dag.

Tre av disse intstruktørene - T. Suzuki, T. Arakawa og H. Takashima foretok en turne i Europa og Amerika i 1964, og holdt totalt 49 oppvisninger over en periode på to måneder. T. Suzuki ble invitert tilbake til England for å instruere, noe han gjorde i 1965 og han har blitt der siden. Suzuki sensei brakte over flere instruktører til å hjelpe ham med å etablere Wado i England og Europa, blant andre japanske mestere Fuji og Maeda og de nå Englandbaserte instruktørene M. Shiomitsu, F. Sugasawa og K. Sakagami.