A
Age — Oppover, oppadgående
Ageru — Holde opp, løfte, heve
Ai — Harmoni, å harmonisere, forene
Arashi — Storm
Arigato — Takk!
Ashi — Fot eller legg
Atama — Hode
Atemi — Slag og spark mot vitale punkter

B
Barai/harai — Svepende eller feiende
Basami/kasami — Saks
Benkei — Skinnleggens innside
Bo — Staver og stokker i ulike lengder
Bokken — Tresverd
Boku — Et tre
Bu — Militær
Budo — Tradisjonelt Mer åndelige og estetiske kampsystemer utviklet fra bujutsu
Bugei — Den samlete krigskunnskapen. Består av de ulike bujutsu
Bujutsu — Krigskunst - bestanddelene i bugei
Bushi — Den japanske krigeren
Bushido — Krigerens vei - uskrevne lover og retningslinjer for den japanske krigeren

C
Chikara — Kraft
Chosi — Rytme
Chudan — Mellomnivå - Midtre område