J
Jime/shime — Strangulering —  fra shimeru; å presse/snøre sammen, vri, trykke
Jitsu/jutsu — Metode, kunst, teknikk
Jo — 1. Stav (ca. 120 cm lang), 2. Høyt
Jo-wan — Overarm
Jodan — Øvre område
Ju — Fleksibel, myk, føyelig
Juji — Kryss, kryssende

K
Ka — Endelse som beskriver utøver (eksempel: karateka - utøver av karate)
Kaeshi/gaeshi — Vridning, vending —  fra kashu; å vende rundt/snu, kaste
Kai/kwai — Klubb
Kaiten — Rund, hjul
Kakato — Hæl
Kake/uke — Angriper (kake betyr også angrep)
Kamae/gamae — Stilling, guard, kroppsholdningholdning (eng. 'posture')
Kamiza — Høysete - Instruktørens eller æresgjestens plass i dojo
Kansetsu — Ledd, knoke
Kappo/katsu — Gjenopplivingsteknikker
Kasumi — Tinningen, siden av hodet
Kata — Forutbestemet mønster, rekker av teknikker satt sammen
Katame/gatame — Fastholding, låsing —  fra katameru; å stramme
Katana — Lang sverd. Det ene av to som kunne bæres av samurai
Keage — Hurtig, snappende bevegelse
Kekomi — Støtende bevegelse (eks. i spark)
Ken — Sverd
Keri/geri — Spark
Ki — Livsenergi, universell kraft
Kiai — Harmonisering av energi. Et rop, skrik
Kihon — Grunnteknikk
Kime — Fokus
Kin geri — Spark mot skrittet
Ko/go — 1. Mindre, lite, liten, 2. Hard, fast, styrke
Koken — Håndledd
Koku — Tomt rom, tomrom
Komi — Tett inntil, sammenpresset
Kote — Håndledd/underarm
Kobudo — Trad. Moderne bruk av eldre våpen fra Okinawa (Ryuku)
Kobujutsu — Eldre kampformer med samme våpen
Kodachi — Kort sverd, eldre variant av wakizachi
Kokyu — Pust
Kubi — Nakke/hals
Kudaki — Knusing, splintring —  fra kudaku; å knuse, splintre, bryte
Kujiki — Vridning, forstrkning —  av kujiku; å forstrekke, vri
Kumi — Møte, å møtes
Kumite — Fri eller mer fastlagt sparring/kamp
Kuzure — Variant
Kuzushi — Forstyrre motstanderens balanse —  fra kuzusu å bryte
Kwai/kai — Klubb
Kyojitsu — Løgn eller sannhet, i betydningen finte, avledning, bedrag
Kyokotsu — Brystbeinet, sternum
Kyoshi — Høy instruktørtittel
Kyu — Elevgrad
Kyusho — Kroppens vitale punkter

L
-