P
-

Q
-

R
Randori — Fri kamp
Rei — Hils, å hilse (bukke)
Reishiki — Etikette
Renmei — Forbund
Renshi — Teknikklærer, instruktør (vanligvis 4 - 6 dan)
Ritsurei — Stående hilsing
Ronin — Herreløs samurai
Ryo — Begge
Ryu — 1. Skole, system, metode, stil - en formalisert tradisjon, 2. Drage