Klubbens kjerneverdier

Vi mener at respekt, disiplin, toleranse og treningsglede er viktige verdier for best mulig treningsutbytte og et godt miljø. Vi forventer at alle behandler hverandre med nødvendig respekt, og vi har nulltoleranse for mobbing. Karate er således mer enn bare en god idrettsgren med sunn fysisk aktivitet; det er også en sunn livsstil som er med på å styrke personlig karakter, og å øke selvtillit og mestringsfølelse.

Sosialt miljø

Sørum karateklubb har engasjerte trenere og utøvere som vektlegger klubbens kjerneverdier, og som bidrar til et godt miljø både i og utenfor klubben. Hvert år arrangeres sommerleir for barn og for voksne, pizzafester, avslutningsfester og samlinger utenfor ordinær trening. En gang i året (gjerne på senhøsten) arrangerer vi også tur til England, hvor ungdom og voksne får anledning til å trene med andre utøvere fra hele Europa. 

Sommerleiren og samlinger, med blant andre Sensei Sakagami, arrangeres sammen med Skedsmo karateklubb, noe som er med på å styrke samholdet på tvers av klubbene.

Anti-mobbeprogram

I følge undersøkelser fra 2013 har ca. 8 % av de spurte elevene i Sørum kommune opplevd å bli mobbet 2-3 ganger eller oftere i måneden. Mobbing er en problemstilling som forekommer både på skolen, i nærmiljøet, på skoleveien og på fritidsaktiviteter.  

Til tross for at Sørum karateklubb har et stort fokus på å forebygge og forhindre mobbing, må vi dessverre erkjenne at enkelte av våre utøvere opplever mobbing slik undersøkelsen viser. Sørum karateklubb har nulltoleranse for mobbing, noe som i praksis betyr at vi jobber målrettet for å forebygge mot mobbing, og at vi tar tak i all uønsket oppførsel når dette oppdages. Vi tilstreber dessuten å gi våre utøvere økt selvtillit og selvdisiplin ved å fokusere på våre kjerneverdier.
Som et ledd i det forebyggende arbeidet har vi utarbeidet et eget Anti-mobbeprogram, som er en formalisering av arbeidet som allerede gjøres i klubben. Ved å ha dette skriftliggjort og synliggjort for våre utøvere og tillitsvalgte forplikter vi oss til dette viktige arbeidet.

Last ned dokumentet:

Anti-mobbeprogram