Eventuelle avvik fra disse treningstidene, for eksempel avlyste treninger, kan du se i kalenderen.

Aldersskillet mellom barn og ungdom er til dels flytende. Barn som har fylt eller fyller 10 år i inneværende år kan i samråd med trenerne bestemme om de vil trene på barne- eller ungdomspartiet.

For ytterligere detaljer om treningsdager og andre aktiviteter, se kalenderen.